У медичних закладах Миколаївщини продовжують підводити підсумки роботи в 2015 році.

26 січня в актовій залі Арбузинської центральної районної лікарні відбулась підсумкова медична рада Арбузинської ЦРЛ і ЦПМСД.
Заслухавши та обговоривши доповіді «Про стан роботи лікувально-профілактичних закладів району за 2015 рік, шляхи та перспективи подальшого розвитку», медична рада визнала роботу закладів охорони здоров’я Арбузинського району такою, що потребує вдосконалення. Зважаючи на пріоритетне фінансування первинної ланки у 2016 році, роботу закладів ЦПМСД Арбузинського району спрямовано на посилення ефективної диспансеризації всіх верств населення. Зусилля сімейної медицини протягом 2016 року будуть спрямовані на раннє виявлення передпухлинної патології, соціально-небезпечних хвороб та неінфекційних нозологій з метою своєчасного дообстеження та лікування на всіх рівнях.  
Того ж дня, відбулась нарада у Веселинівському районі. Заслухавши та обговоривши доповіді «Про стан роботи лікувально-профілактичних закладів району за 2015 рік, шляхи та перспективи подальшого реформування», медична рада відзначила, що за звітний період галузь охорони здоров’я працювала стабільно, медичними працівниками проведено певну роботу з виконання національних та регіональних програм щодо покращення медичного забезпечення всіх контингентів населення району, але є напрямки діяльності, що потребують удосконалення. Визначено основні завдання, що потребують вирішення в 2016 році, перспективи розвитку медичної галузі району та шляхи реалізації державної та регіональної політики.
Підсумкова медична нарада відбулась і в Березнегуватському районі. Під час обговорення доповідей спеціалістів роботу лікувально-профілактичних закладів району визнано задовільною. Медичними працівниками забезпечено належний рівень надання медичної допомоги і стабільне функціонування лікувально-профілактичних закладів району.
В 2015 році проведено 2 тури вакцинації проти поліомієліту, показник охоплення по району - 94%.
Визначено напрямки та завдання на 2016 рік. Головний лікар ЦРЛ подякувала колектив за стабільну роботу в умовах непогоди.
З метою покращення надання лікувально-профілактичної допомоги населенню м. Южноукраїнська та підведення підсумків роботи в 2015 році фахівцями СМСЧ №2 проведено підсумкову медраду.
У доповіді начальника медсанчастини докладно представлено аналіз діяльності закладу, виконання його фінансового кошторису, міських медичних програм, втілення заходів з контролю якості надання медичної допомоги мешканцям м. Южноукраїнська, впровадження сучасних медичних технологій лікування і профілактики в СМСЧ №2. Наочно продемонстровано за допомогою презентації, в яких приміщеннях проведено поточний та капітальний ремонти, придбання медичного обладнання і апаратури, зміцнення кадрового потенціалу та охорони праці виробничих процесів.
Фахівці прагнуть постійно підвищувати ефективність використання наявних ресурсів при максимально можливому зниженню ресурсоємності. Приділяється велика увага інтенсифікації роботи медсанчастини, розвитку матеріально–технічної бази і науково–діагностичного потенціалу, поліпшення кадрового забезпечення. Розвивається профілактична робота, проводяться профогляди, імунізація, санітарно-просвітня робота, поліпшується якість медико-економічних стандартів надання медичної допомоги мешканцям міста. Ведеться пропаганда здорового способу життя, профілактика і боротьба зі шкідливими звичками, проводяться заходи щодо зміцнення репродуктивного здоров'я населення міста. Значна увага надається стану роботи зі зверненнями громадян.
Колектив СМСЧ №2 висловив щиру вдячність міському голові, депутатському корпусу, фінансовому управлінню за надання фінансової допомоги медичному закладу
Під час наради намічено шляхи подальшого розвитку надання медичної допомоги в місті Южноукраїнськ.
27 січня медична нарада відбулась в обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом. Участь у нараді взяла обласний терапевт Тетяна Михайлова.
Заслухавши та обговоривши доповіді щодо напрямків діяльності закладу на 2016 рік, забезпечення антиретровірусним лікуванням пацієнтів з ВІЛ/СНІДом, основних проблем та шляхів їх вирішення, організації роботи централізованої лабораторії діагностики ВІЛ, медична рада вирішила роботу центру щодо організації та надання медичної допомоги населенню області з питань лікування, догляду та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2015 році визнати задовільною.
Також доповідачами проаналізовано роботу стаціонарного відділення та доступність паліативної допомоги для ВІЛ-інфікованих, виконання завдань та функцій відділу профілактичної роботи, епідеміологічного моніторингу та оцінки, основні причини тимчасової непрацездатності працівників центру та шляхи щодо їх зниження тощо.
28 січня підсумки роботи у 2015 році підвели в обласній офтальмологічній лікарні. Нарада відбулась за участю заступника начальника УОЗ ОДА Юрія Дячука.
У своїх доповідях фахівці проаналізовани стан роботи та відповідні показники діяльності лікарні. За підсумками наради вирішено: першочергова задача на 2016 рік – ефективне використання бюджетних та позабюджетних коштів для забезпечення життєдіяльності лікарні та забезпечення лікувально-діагностичного процесу. Серед важливих завдань, здійснення контролю за виконанням заходів, направлені на покращення та оптимізацію роботи по ранньому виявленню глаукоми і диспансеризації цієї категорії хворих, оздоровленню дітей з очною патологією, своєчасне направлення хворих на оперативне лікування катаракти.
Передбачається продовження впровадження факоемульсіфікації, лазерного лікування глаукоми, вітреоретинальних втручань, працювати над зниженням операційних і післяопераційних ускладнень, а також поширення санітарно-освітньої роботи серед населення з питань профілактики очного травматизму та ранньої діагностики глаукоми.
29 січня нараду за підсумками діяльності закладів охорони здоров’я Жовтневого району у 2015 році проведено в Жовтневій центральній районній лікарні.
У нараді також взяла участь заступник начальника УОЗ ОДА Наталя Кравцова.
В своїх доповідях фахівці проаналізували стан роботи та відповідні показники діяльності медичних закладів Жовтневого району.
За підсумками наради роботу закладу за 2015 рік медичною радою оцінено задовільно, намічено шляхи подальшого удосконалення надання медичної допомоги в Жовтневому районі.

ОДА

Медична статистика

МОЗ