Міністерство охорони здоров'я запрошує до обговорення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я в Україні.
Концепцію підготовлено спеціальною робочою групою, до складу якої увійшли представники МОЗ, Міністерства фінансів, проектного офісу Національної ради реформ, а також експерти та представники громадянського суспільства. Документ розроблено на основі "Стратегії реформування охорони здоров'я в Україні на 2015-2020 роки" – рамкового документу, підготовленого Стратегічною дорадчою групою при МОЗ України в 2014 році.

Концепція пропонує опис нової, сучасної системи фінансування охорони здоров'я європейського зразка, яка буде побудована в Україні. Нова система покликана встановити чіткі гарантії держави щодо надання медичної допомоги, забезпечувати громадянам кращий фінансовий захист у випадку хвороби, ефективніше розподіляти публічні кошти та скоротити неформальні платежі.
Концепцією передбачається:
- запровадження державного гарантованого пакету медичних послуг;
- систему легальної спів-оплати за послуги, які не входять до гарантованого пакету;
- збільшення ролі добровільного медичного страхування;
- оплату фактично наданих медичних послуг замість утримання інфраструктури ("ліжко-місць");
- принцип "гроші йдуть за пацієнтом": свободу звернень до будь-якого закладу;
- доступ медичних закладів всіх форм власності до надання гарантованого пакету послуг;
- автономію державних та комунальних медичних закладів в розпорядженні коштами та управлінні;
- вільний ринок праці для лікарів, конкурентний набір та збільшення рівня доходів;
- збільшення ролі громад в організації медичної допомоги.
Протягом наступного місяця міністерство планує широке обговорення запропонованої Концепції з громадськістю, представниками регіонів, міжнародними організаціями. Після обговорень передбачається офіційне затвердження документу та втілення реформи за підтримки міжнародних партнерів.
Текст концепції доступний за посиланням

ОДА

Медична статистика

МОЗ