Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

Миколаївський базовий медичний коледж
Форма власності – комунальна
Адреса: 54028, вул. Космонавтів, 79/1, м. Миколаїв
Офіційний сайт: http://medcollege.mk.ua
e-mаil: mykmedcol@ukr.net
код ЄДРПОУ:02011456

Фото УОЗ ОДА

Директор коледжу – Губанов Сергій Миколайович, тел.: (0512) 23-51-96

Фото УОЗ ОДА

Секретар – Короткова Ольга Сергіївна, тел.: (0512) 23-51-96, факс: (0512) 23-51-96
Керівництво навчального закладу:
Губанов Сергій Миколайович - директор (0512) 23-51-96, 0503371755
Ткаченко Анджела  Вікторівна – заступник директора з навчальної роботи, (0512) 44-48-72,
Лічінкіна Світлана Петрівна – заступник директора з виховної роботи та гуманітарної освіти, (0512) 44-37-92, 0677270961
Глущенко Наталія Іванівна – заступник директора з практичного навчання, (0512) 23-23-80, 0507561902
Жужуленко Людмила Андріївна – головний бухгалтер, (0512) 23-20-24, 0503943977
Олійникові Анастасія Романівна – секретар навчальної частини (0512) 44-48-72, 23-03-27, 0633642177

Ліцензія МОН України про надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням вищої освіти, освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра серія АЕ № 458334 від 08.07.2014 року
Сертифікат МОН України про акредитацію з напряму (спеціальності) 1201 Медицина 6.120101 «Сестринська справа» серія НД-ІІ №1553257 від 23.02.2012 року до 01.07.2017 року
Сертифікат МОН України про акредитацію з напряму (спеціальності) 1201 Медицина 6.12010106 «Стоматологія ортопедична» серія НД-І №1571289 від 03.06.2014 року до 01.07.2019 року
Сертифікат МОН України про акредитацію з напряму (спеціальності) 1202 Фармація 5.12020101 «Фармація» серія НД-І №1571290 від 03.06.2014 року до 01.07.2019 року
Сертифікат МОН України про акредитацію з напряму (спеціальності) 1201 Медицина 5.12010102 «Сестринська справа» серія НД-І №1571286 від 03.06.2014 року до 01.07.2019 року
Сертифікат МОН України про акредитацію з напряму (спеціальності) 1201 Медицина 5.12010103 «Медико - профілактична справа» серія НД-І №1571287 від 03.06.2014 року до 01.07.2019 року
Сертифікат МОН України про акредитацію з напряму (спеціальності) 1201 Медицина 5.12010105 «Акушерська справа» серія НД-І №1571288 від 03.06.2014 року до 01.07.2019 року
Сертифікат МОН України про акредитацію з напряму (спеціальності) 1201 Медицина 5.12010101 «Лікувальна справа» серія НД-І №1571285 від 03.06.2014 року до 01.07.2019 року

Миколаївський базовий медичний коледж засновано в 1875 році.
1906 рік – міська дума Миколаєва відкриває повивально-фельдшерську школу, яка готувала повивальних бабок та фельдшерів І розряду.
1928 рік – Народний комісаріат охорони здоров’я України реорганізував навчальний заклад у медичний технікум.
1946 рік – прийом здійснювався за трьома спеціальностями: фельдшер, акушерка, медична сестра.
1956 рік – Міністерство освіти УРСР реорганізовує технікум в училище. Починається підготовка зубних лікарів та сан фельдшерів.
1990 рік – відкрито новий напрям підготовки – стоматологія ортопедична.
1996 рік – училище проходить акредитацію за І освітньо-кваліфікаційним рівнем і отримує статус вищого навчального закладу.
2000 рік – училище акредитовано за ІІ освітнім рівнем підготовки, відкрито відділення медичних сестер-бакалаврів.
2001 рік – в училищі відкрито відділення фармації.
2002 рік – училище отримує статус коледжу та стає базовим в регіоні.
2004 рік – коледж проходить повторну акредитацію спеціальностей «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія ортопедична», «Сестринська справа».
2006 рік – у коледжі проведено повторну акредитацію спеціальності «Сестринська справа».
2008 рік – у коледжі проведено повторну акредитацію спеціальності «Фармація».
2009 рік – коледж проходить повторну акредитацію спеціальностей «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія ортопедична», «Сестринська справа».
2011 рік – коледж отримує ліцензію з надання освітньої послуги підвищення кваліфікації, спеціалізації молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою, бакалаврів медицини та підготовки кадрів масової кваліфікації.
2011 рік – проведено повторну акредитацію спеціальності «Сестринська справа».
2013 рік – коледж проходить повторну акредитацію спеціальностей «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія ортопедична», «Сестринська справа», «Фармація».
Миколаївський базовий медичний коледж визнано найкращим закладом медичної освіти України та нагороджено дипломом за вагомий внесок у розвиток іміджу сучасної освіти і науки України.
Коледж має домовленість про співробітництво з Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського, Київським національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, Запорізьким державним медичним університетом, Харківським національним фармацевтичним університетом, Одеським національним медичним університетом.
Освітня діяльність у коледжі здійснюється відповідно до Ліцензії МОН України серія АЕ № 458334 виданої 08.07.2014 року.
Метою співпраці є координація спільної діяльності із забезпечення безперервної ступеневої освіти відповідно до Європейських стандартів, здійснення підготовки фахівців наступного рівня з числа випускників коледжу.

Назва спеціальності та шифр Форма навчання Термін навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень Кваліфікація за дипломом
1 223 Медсестринство, спеціалізація «Лікувальна  справа» Денна 4 роки * Молодший спеціаліст Фельдшер
2 223 Медсестринство, спеціалізація «Сестринська справа» Денна

4 роки *

3 роки **

Молодший спеціаліст Сестра медична
3 223 Медсестринство, спеціалізація «Акушерська справа» Денна

2 роки

5 місяців **

Молодший спеціаліст Акушерка
5 226 Фармація, спеціалізація «Фармація» Денна Заочна

3 роки *

2 роки 5 місяців**

Молодший спеціаліст Фармацевт
6 223 Медсестринство (бакалаврат) , спеціалізація «Сестринська справа» Денна

1 рік***

Бакалавр Сестра медична
7. 221 Стоматологія, спеціалізація «Стоматологія ортопедична» Денна 3 роки** Молодший спеціаліст Зубний технік

Матеріально-технічна база коледжу має 1 навчальний корпус загальною площею 7 172,8 кв. м, 31 лабораторію, 5 комп’ютерних класів, актовий зал, спортивний комплекс (критий спортивний зал, тренажерний зал, спортивний майданчик, баскетбольний майданчик, волейбольний майданчик), їдальню на 176 місць, бібліотеку, читальний зал на 60 місць, 57 баз для проходження виробничої та переддипломної практик. Випускники коледжу отримують 100-відсоткове працевлаштування.

Професорсько-викладацький склад: в коледжі працює 190 викладачів, із них 90 штатних та 100 сумісників. Серед них: 8 кандидатів медичних наук, 3 штатних викладача є аспірантами Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, інституту державного управління Чорноморського національного університету ім. П. Могили.

В коледжі працюють 22 клуби та гуртки за інтересами.

Вищий навчальний заклад - Первомайський медичний коледж
Форма власності – обласна комунальна
Адреса: 55200, вул. Грушевського, 50, м. Первомайськ, Миколаївська оласть
Офіційний сайт: www.medсolleg.mk.ua
e-mаil: pervmk@i.ua
код ЄДРПОУ:02011462

Фото УОЗ ОДА

Директор – Присяжнюк Ольга Григорівна, тел/факс: (05161) 4-25-53

Фото УОЗ ОДА

Секретар – Сердега Ольга Володимирівна, тел/факс: (05161) 4-25-53
Заступник директора з навчальної роботи – Сімчишина Інна Володимирівна, тел.: (05161) 4-34-84

Ліцензія МОН України з надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста серія АЕ №270272, термін дії – до 01.07.2018 року.

Первомайський медичний коледж засновано в 1927 році. З невеликої фельдшерсько-акушерської школи до сучасного вищого навчального закладу з розвиненою навчально-матеріальною базою, висококваліфікованим викладацьким складом виріс коледж за цей час. За роки існування підготовлено більше 20 тисяч медичних працівників для роботи в різних регіонах України та світу.
Базами практичної підготовки студентів є лікувально-профілактичні заклади міст та районів області.

У коледжі функціонують два відділення:
- фельдшерсько-акушерське
- медсестринське

Завідувач фельдшерсько–акушерським відділенням: Шуміловська Лариса Володимирівна, тел.: (05161) 4-23-09
Завідувач медсестринським відділенням: Басюк Ірина Борисівна, тел.: (05161) 4-23-09

Навчально-виховний процес забезпечують 47 штатних викладачів, серед яких:
- 2 відмінники освіти України
- 7 викладачів методистів
- 7 старших викладачів
- 24 викладачі мають вищу категорію

У підготовці майбутніх медиків беруть участь провідні спеціалісти лікувально-профілактичних установ міста та районів.

Фото УОЗ ОДА

Контингент студентів становить 700 осіб.

Фото УОЗ ОДА

Педагогічному колективу коледжу притаманні високий професіоналізм, творчість, толерантність і демократизм у стосунках зі студентами, вміння бачити в кожному з них особистість.

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

Спортивна зала

Фото УОЗ ОДА

Гуртожиток

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

Фото УОЗ ОДА

Їдальня

Фото УОЗ ОДА

top all hotlines 02

Доступні ліки

dostupni liky

Оперативна інформація

За минулу добу по лінії «103»:

Звернулись за допомогою 647 осіб

Надано допомогу - 611 особам

Госпіталізовано - 207 осіб

За минулу добу детальніше

За минулий тиждень

 

dostupni liky

 

Заняття, які відбудуться згідно з планом некурсових заходів обласного управління охорони здоров’я

                                                                                                                                                                              Травень 2018 

Останні новини


Анонс подій

До уваги населення

Сімейна медицина


“Сімейна медицина” - це така форма медичного обслуговування, при якій будь-хто з родини звертається за медичною допомогою до одного й того ж лікаря – сімейного.

Детальніше...

Проведення профілактичних щеплень

Перед щепленням проводиться огляд кожної дитини лікарем та консультації вузькими спеціалістами при наявності показів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2011 №296 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48»).

Детальніше...

Безкоштовне медичне обслуговування

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів.

Детальніше...

Інформація


для громадян, які переселяються з Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя

Детальніше...

Дякуємо за підтримку