Навчальні медичні заклади

Миколаївський базовий медичний коледж
Форма власності – комунальна
Адреса: 54028, вул. Космонавтів, 79/1, м. Миколаїв
Офіційний сайт: http://medcollege.mk.ua
e-mаil: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Директор коледжу – Губанов Сергій Миколайович, тел.: (0512) 23-51-96

Секретар – Короткова Ольга Сергіївна, тел.: (0512) 23-51-96, факс: (0512) 23-51-96
Заступник директора з навчальної роботи – Ткаченко Анджела Вікторівна, тел.: (0512) 44-48-72
Заступник директора з виховної роботи та гуманітарної освіти – Лічінкіна Світлана Петрівна, тел.: (0512) 44-37-92
Заступник директора з практичного навчання – Глущенко Наталя Іванівна, тел.: (0512) 23-23-80

Ліцензія МОН України про надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням вищої освіти, освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра серія АЕ № 458334 від 08.07.2014 року
Сертифікат МОН України про акредитацію з напряму (спеціальності) 1201 Медицина 6.120101 «Сестринська справа» серія НД-ІІ №1553257 від 23.02.2012 року до 01.07.2017 року
Сертифікат МОН України про акредитацію з напряму (спеціальності) 1201 Медицина 6.12010106 «Стоматологія ортопедична» серія НД-І №1571289 від 03.06.2014 року до 01.07.2019 року
Сертифікат МОН України про акредитацію з напряму (спеціальності) 1202 Фармація 5.12020101 «Фармація» серія НД-І №1571290 від 03.06.2014 року до 01.07.2019 року
Сертифікат МОН України про акредитацію з напряму (спеціальності) 1201 Медицина 5.12010102 «Сестринська справа» серія НД-І №1571286 від 03.06.2014 року до 01.07.2019 року
Сертифікат МОН України про акредитацію з напряму (спеціальності) 1201 Медицина 5.12010103 «Медико - профілактична справа» серія НД-І №1571287 від 03.06.2014 року до 01.07.2019 року
Сертифікат МОН України про акредитацію з напряму (спеціальності) 1201 Медицина 5.12010105 «Акушерська справа» серія НД-І №1571288 від 03.06.2014 року до 01.07.2019 року
Сертифікат МОН України про акредитацію з напряму (спеціальності) 1201 Медицина 5.12010101 «Лікувальна справа» серія НД-І №1571285 від 03.06.2014 року до 01.07.2019 року

Миколаївський базовий медичний коледж засновано в 1875 році. З того часу, з метою поліпшення підготовки фахівців та рівня надання медичної допомоги населенню проведено значну роботу.
1906 рік – міська дума Миколаєва відкриває повивально-фельдшерську школу, яка готувала повивальних бабок та фельдшерів І розряду.
1928 рік – Народний комісаріат охорони здоров’я України реорганізував навчальний заклад у медичний технікум.
1946 рік – прийом здійснювався за трьома спеціальностями: фельдшер, акушерка, медична сестра.
1956 рік – Міністерство освіти УРСР реорганізовує технікум в училище. Починається підготовка зубних лікарів та сан фельдшерів.
1990 рік – відкрито новий напрям підготовки – стоматологія ортопедична.
1996 рік – училище проходить акредитацію за І освітньо-кваліфікаційним рівнем і отримує статус вищого навчального закладу.
2000 рік – училище акредитовано за ІІ освітнім рівнем підготовки, відкрито відділення медичних сестер-бакалаврів.
2001 рік – в училищі відкрито відділення фармації.
2002 рік – училище отримує статус коледжу та стає базовим в регіоні.
2004 рік – коледж проходить повторну акредитацію спеціальностей «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія ортопедична», «Сестринська справа».
2006 рік – у коледжі проведено повторну акредитацію спеціальності «Сестринська справа».
2008 рік – у коледжі проведено повторну акредитацію спеціальності «Фармація».
2009 рік – коледж проходить повторну акредитацію спеціальностей «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія ортопедична», «Сестринська справа».
2011 рік – коледж отримує ліцензію з надання освітньої послуги підвищення кваліфікації, спеціалізації молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою, бакалаврів медицини та підготовки кадрів масової кваліфікації.
2011 рік – проведено повторну акредитацію спеціальності «Сестринська справа».
2013 рік – коледж проходить повторну акредитацію спеціальностей «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія ортопедична», «Сестринська справа», «Фармація».
Пріоритетом роботи коледжу на найближчі декілька років є продовження впровадження ступеневої освіти відповідно до Болонської декларації, а саме Миколаївський базовий медичний коледж має домовленість про співробітництво з Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського, Національним медичним університетом ім. О.О.Богомольця, Запорізьким державним медичним університетом та уклав угоду з Харківським національним фармацевтичним університетом.
Метою співпраці є координація спільної діяльності із забезпечення безперервної ступеневої освіти відповідно до Європейських стандартів, здійснення підготовки фахівців наступного рівня з числа випускників коледжу.

Сьогодні контингент студентів складає: денна форма навчання – 1295 осіб, вечірня – 61 особа, заочна – 89 осіб.

У закладі функціонують 6 відділень:
- Медсестринське відділення №1
Завідувач: Нірша Олена Леонідівна, тел.: (0512) 23-03-27
- Медсестринське відділення №2
Завідувач: Куліш Наталя Петрівна, тел.: (0512) 23-03-27
- Відділення денного та вечірнього бакалаврату, медсестринське №3, зуботехнічне
Завідувач: Патока Ніна Григорівна, тел.: (0512) 44-38-76
- Фармацевтичне відділення
Завідувач: Михайлюк Алла Олександрівна, тел.: (0512) 23-62-76
- Фельдшерсько-акушерське відділення
Завідувач: Висоцька Тетяна Володимирівна, тел.: (0512) 72-49-72
- Відділення післядипломної освіти
Завідувач відділення: Кочергіна Анна Анатоліївна, тел.: (0512) 23-62-76

Впроваджуються в практику новітні технології навчання:
- особистісно-орієнтована технологія
- технологія розвивального навчання
- технологія формування творчої особистості
- дослідницька технологія навчання
- інформаційна технологія навчання

У коледжі працюють 180 викладачів, з них 96 штатних та 84 - сумісники. Серед них 5 кандидатів медичних наук.

Викладачі, які мають нагороди:
- Покрас Ольга Теодорівна – викладач соціально-економічних дисциплін, «Відмінник освіти України», 2000 рік.
- Лічінкіна Світлана Петрівна – заступник директора з виховної роботи та гуманітарної освіти, «Відмінник освіти України», 2008 рік.
- Кварцяна Олена Петрівна – викладач біології, «Заслужений вчитель України», 2004 рік.

Вищий навчальний заклад - Первомайський медичний коледж
Форма власності – обласна комунальна
Адреса: 55200, вул. Грушевського, 50, м. Первомайськ, Миколаївська оласть
Офіційний сайт: www.medkolleg.mk.ua
e-mаil: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Директор – Присяжнюк Ольга Григорівна, тел/факс: (05161) 4-25-53

Секретар – Сердега Ольга Володимирівна, тел/факс: (05161) 4-25-53
Заступник директора з навчальної роботи – Сімчишина Інна Володимирівна, тел.: (05161) 4-34-84

Ліцензія МОН України з надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста серія АЕ №270272, термін дії – до 01.07.2018 року.

Первомайський медичний коледж засновано в 1927 році. З невеликої фельдшерсько-акушерської школи до сучасного вищого навчального закладу з розвиненою навчально-матеріальною базою, висококваліфікованим викладацьким складом виріс коледж за цей час. За роки існування підготовлено більше 20 тисяч медичних працівників для роботи в різних регіонах України та світу.
Базами практичної підготовки студентів є лікувально-профілактичні заклади міст та районів області.

У коледжі функціонують два відділення:
- фельдшерсько-акушерське
- медсестринське

Завідувач фельдшерсько–акушерським відділенням: Шуміловська Лариса Володимирівна, тел.: (05161) 4-23-09
Завідувач медсестринським відділенням: Басюк Ірина Борисівна, тел.: (05161) 4-23-09

Навчально-виховний процес забезпечують 47 штатних викладачів, серед яких:
- 2 відмінники освіти України
- 7 викладачів методистів
- 7 старших викладачів
- 24 викладачі мають вищу категорію

У підготовці майбутніх медиків беруть участь провідні спеціалісти лікувально-профілактичних установ міста та районів.


Контингент студентів становить 700 осіб.


Педагогічному колективу коледжу притаманні високий професіоналізм, творчість, толерантність і демократизм у стосунках зі студентами, вміння бачити в кожному з них особистість.

Спортивна зала

Гуртожиток

Їдальня
Громадські обговорення

Благодійність

Волонтерські навчання

Це цікаво

Корисні посилання

Електронна приймальня для пацієнтів

ОДА

Медична статистика

МОЗ